Hai cụ bà góa phụ ở Vũ Hán cùng nhảy lầu tự tử

"Trong video, một giọng nữ người Vũ Hán nói rằng cụ già đơn thân trong chính tiểu khu của cô đã nhảy lầu tự tử..."
ApQ7JOqMB50