“Đòn chí mạng" lên ngành công nghệ bán dẫn: Trump dập tắt tham vọng thống trị ngành viễn thông của Trung Quốc

Năm 2015, Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra chiến lược “Made in China 2025” với mục tiêu sau 10 năm Trung Quốc sẽ tự cung cấp được 70% nhu cầu về các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó công nghệ bán dẫn có ...
olzMf_saoJE