Giới ngoại giao “chiến lang” Trung Quốc làm dịu cách tiếp cận với Mỹ | Trung Quốc Tiêu Điểm

Các nhà ngoại giao chiến lang của Trung Quốc đang gửi tới Mỹ các thông điệp hòa giải và đề nghị 2 nước Mỹ - Trung cùng nhau hợp tác, trái ngược hoàn toàn với thái độ hung hăng của họ trước đó; Bên ...
nn84z8q4BXk