FBI cản trở điều tra bầu cử, Sắc lệnh hành pháp "Tát cạn đầm lầy" của TT. Trump | TRANG NHẤT

TRANG NHẤT - TRONG TẬP NÀY CÓ NỘI DUNG NHƯ SAU: 0:00 - Nghi vấn FBI cản trở điều tra về cuộc bầu cử? 3:38 - Mới đây, Luật sư Lin Wood nhắc đến lệnh hành pháp được ký vào ngày 12/9/2018, bởi tổng thống Trump, ...
fITsdZkollY