Người hâm mộ cũ của ĐCSTQ nguyện dùng máu kêu gọi: ĐCSTQ hãy hạ đài

“Xin chào mọi người. Tôi tên là Trương Văn Bân. Tôi cũng từng là một fan nhỏ của ĐCSTQ. Sau khi dùng phần mềm vượt tường lửa phong toả mạng ở Trung Quốc, dần dần tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật tà ác của ĐCSTQ. Đảng Cộng Sản TQ từ cải cách ruộng đất đến đại cách mạng văn hoá, 3 năm nạn mất mùa chết đói, kế hoạch hoá gia đình. Còn có thảm sát Thiên An Môn 4/6; bức hại đối với Pháp Luân Công...
Fx8kNFJjLeM