FACEBOOK: Cánh tay đắc lực của phe cánh tả, kiểm duyệt thủ công, thuê chuyên gia Trung Quốc

Có một nhận định cho rằng Facebook là một 'siêu lan truyền' thông tin sai lệch về bầu cử, hơn nữa còn tiếp tay cho phe cánh tả. Liệu có phải như vậy hay không? chúng ta hãy cũng phân tích
mHgqLTMrRts