"Đừng Hỏi": Vạch Trần Lời Nói Dối 20 Năm Hoàn Hảo của Trung Quốc! | Pháp Luân Công | TQKKD

Có thật học viên Pháp Luân Công có tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 1/2001? Hay đó chỉ là một màn dàn dựng công phu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo thời đó Giang Trạch Dân để tìm ...
_D-FfV0i2ls