Đức hiếu thảo cảm động đến trời xanh

Đức hiếu thảo cảm động đến trời xanh. "Lòng hiếu thảo của con người có thể thay đổi được cả hoàn cảnh sinh mệnh, biến nguy thành an. Lòng hiếu thảo mang lại điều may mắn, tốt lành cho mọi người ...
o5u4f5b_3LE