Đơn kiến nghị YouTube giải thích về vấn đề kiểm duyệt

Đơn kiến nghị YouTube giải thích về vấn đề kiểm duyệt. "Về các video liên quan đến virus Corona, khoảng 50 nghìn người đang yêu cầu YouTube giải thích lý do tại sao các kênh có liên quan đến chủ đề này lại ...
LH314slIWeo