Đòn chỉ trích phản tác dụng của truyền thông Trung Quốc đối với Ngoại trưởng Mike Pompeo

Vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo, đã bị tờ Tân Hoa Xã chỉ trích nghiêm trọng bằng một bài báo 30.000 từ, biến ông lập tức trở thành “kẻ thủ của nhân dân Trung Hoa”. Tuy nhiên, bài báo chỉ trích ...
gL7SQHlJvx0