Độc Tài không chữa được virus Corona

" Liệu Trung Quốc có thực sự đối phó với virus corona? Liệu mô hình độc tài chuyên chế của họ có thể áp dụng trên thế giới và ở Mỹ để giải cứu chúng ta? "
aV4seFl_o1k