Điều trị COVID-19: Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng cho loại thuốc tiềm năng

Điều trị COVID-19: Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng cho loại thuốc tiềm năng. “Quan tâm hàng đầu của Gilead hiện nay là nhanh chóng xác định tính an toàn và hiệu quả của remdesivir như một phương pháp ...
FX9wXDuYboE