Điều kiện sống kinh khủng trong các bệnh viện dã chiến Vũ Hán

Điều kiện sống kinh khủng trong các bệnh viện dã chiến Vũ Hán. Một video lưu hành trên Internet cho thấy điều kiện sống khủng khiếp bên trong các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, vốn do thành phố lập nên cho ...
hHJmkbk_cMM