[Điểm tin] Virus chết người từ Vũ Hán là Vũ khí Sinh học?

[Điểm tin] Virus chết người từ Vũ Hán là Vũ khí Sinh học? Liệu con virus chết người từ Vũ Hán, Trung Quốc có phải là một vũ khí sinh học thoát ra từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc? Vâng, đó là một giả ...
IOaBE526xrA