[Điểm Tin] Tuần Lễ Bận Rộn Với Trung Quốc Của Trump | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Tổng thống Trump có một tuần bận rộn: cấm vận Trung Quốc và các đảng viên Trung Cộng vì Hồng Kông, phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, và rất nhiều chỉ trích hướng tới Joe Biden vì ...
a3YVDbX7fYo