Dịch nhầy dính do virus corona tiết ra trong phổi khiến bệnh nhân khó thở

Dịch nhầy dính do virus corona tiết ra trong phổi khiến bệnh nhân khó thở. "Một bác sĩ đã giải thích quá trình một bệnh nhân virus corona qua đời. Quá trình này giống như bị chết đuối từ bên trong, nhưng không ...
Cilwr0JobIk