Dịch Corona: Trung Quốc phân biệt đối xử với người da đen

"Làn sóng phân biệt chủng tộc và bài ngoại đang hướng đến người nước ngoài ở Trung Quốc, đặc biệt là người da đen ở Quảng Châu. Người châu Phi bị đuổi ra đường, bị tịch thu hộ chiếu..."
yjghnPKnXKI