DEEP DIVE - Nghị sĩ Texas gọi chính sách nhập cư của Biden là 'ĐẠI THẢM HỌA', gây bất ổn biên giới

DEEP DIVE - BẢN TIN 4/3 Mời quý vị theo dõi bản tin.
Gbze6qSV5Ws