DEEP DIVE - 'Cây ngay không sợ chết đứng': Hồ sơ thuế của Trump lại trở thành tâm điểm

DEEP DIVE - BẢN TIN 24/2 00:00​​ - Tin tiêu điểm 00:43​ - Người dân Texas ‘shock nặng’ khi nhận hóa đơn điện cao ngất 03:41​ - Tối cao Pháp viện phán quyết chống lại Trump, cho phép đại bồi thẩm đoàn thu thập hồ sơ thuế trong 10 năm 05:51​ -​ Sân trượt băng thuộc tập đoàn Trump mở cửa trở lại 07:16​ -​ Cựu TT. Trump sẽ phát biểu tại CPAC Mời quý vị theo dõi bản tin.
8qekIHsh0Sg