David Matas - Luật sư nhân quyền quốc tế phân tích khả năng truy tố ĐCSTQ từ góc độ pháp luật

Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng Matas nói rằng, có nhiều khả năng khác nhau để truy tố yêu cầu ĐCSTQ bồi thường. Có thể truy tố hình sự với tội danh “tội ác chống lại loài người”.
clA8xdvIgtE