Dân Vũ Hán chỉ trích Hội Chữ thập đỏ chiếm đoạt hàng cứu trợ

Dân Vũ Hán chỉ trích Hội Chữ thập đỏ chiếm đoạt hàng cứu trợ. Ông Hồ, cư dân Vũ Hán nói: “Rau không cấp phát miễn phí cho người dân, Hội Chữ thập đỏ bán cho siêu thị. Không chỉ (chúng tôi) tức ...
_Jbh3nkF16U