Đại sứ Trung Quốc tại Nga chỉ trích công dân từ vùng dịch về nước là “đáng khinh thường” và “vô đạo đức”

"Ngày 18 tháng 4, Trương Hán Huy, đại sứ Trung Quốc tại Nga, chỉ trích những người Trung Quốc cố gắng trở về nước và tuyên bố rằng họ sẽ bị "lên án về mặt đạo đức". Những nhận xét này đã gây xôn xao dư luận..."
AejQFYkjUFY