Cuồng phong cấp 9 thổi bay người, hỏa hoạn đột nhiên xảy ra tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc

Cuồng phong cấp 9 thổi bay người, hỏa hoạn đột nhiên xảy ra tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc. "Ngày 18/3, tại Bắc Kinh đã bắt đầu nổi gió to, có nơi sức gió giật lên đến cấp 8-9. Hiện có ...
NULghWhPsSs