Cuộc đối thoại giữa Vị Cao tăng và người vô Thần

Cuộc đối thoại giữa Vị Cao tăng và người vô Thần. Cao tăng: Thí chủ không tin nhất trên đời là gì? Người vô Thần: Cái gì tôi thấy thì mới tin, không thấy thì không tin. Cao tăng: Thí chủ rất thành thật. Thí chủ hãy xem trước mặt thí chủ 1000 mét là tòa điện vàng xanh rực rỡ, đêm đến khi màn đêm bao phủ, thí chủ nhìn quanh chỉ thấy một màu đen. Xin hỏi tòa điện đó có còn tồn tại không? Người vô Thần: Đương nhiên là nó vẫn tồn tại, chỉ là nó bị màn đêm che phủ thôi. Cao tăng: Vậy màn đêm là cái gì? Người vô Thần: Là....

Video