Cuộc Chiến Quyền Lực Nhằm Hạ Bệ Tập Cận Bình | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Trung Quốc đang bị thương vì virus Corona, thương chiến Mỹ Trung, lũ lụt khủng khiếp, và điều đó có thể gây ra rắc rối cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều năm đấu đá quyền lực và tranh giành phe ...
jStuCDuK4ko