Công ty tuyển quân nhân dấy lên đồn đoán Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh | Trung Quốc Tiêu Điểm

Ngày càng có nhiều đồn đoán về việc ĐCS Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh. Một bài báo trực tuyến đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng xảy ra cuộc chiến.
3p-GxzEu3bI