Công dân TQ đã tiêm vắc-xin vẫn nhiễm virus; Thống đốc Georgia thân thiết với TQ

Công dân TQ đã tiêm vắc-xin vẫn nhiễm virus; Thống đốc Georgia thân thiết với TQ
1qTUsX6m8zc