Chính quyền Trung Quốc trong mắt người dân: Phỏng Vấn Trần Quang Thành

Đây là luật sư nhân quyền Trung Quốc Trần Quang Thành. Anh tuy bị mù, nhưng vẫn tự học về luật, rồi cống hiến bản thân cho nhân quyền Trung Quốc. Năm 2005, Trần kiện chính quyền địa phương Sơn Đông về các ...
q1rkhUzNYoo