Chính giới Hoa Kỳ kêu gọi điều tra WHO

"Ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ chính giới Mỹ yêu cầu điều tra và ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Những lời kêu gọi này không chỉ đến từ giới chức chính quyền Tổng thống Trump mà còn từ nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ..."
2JHIMeKkWdo