CHIỀU 6/3: Dân biểu Eric Swalwell KIỆN ÔNG TRUMP vì đã gây ra “chấn thương tinh thần”

BẢN TIN CHIỀU NAY (6/3) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Breitbart: Donald Trump đã để lại cho chúng ta một nền kinh tế mạnh hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ 2. Dân biểu Eric Swalwell kiện ông Trump vì đã ...
BQcw6CiOmnA