CHIỀU 20/5: Nhóm vũ trang Palestine “tiêu diệt” chính người dân của mình

https://youtu.be/kVtGV-eLmPM
kVtGV-eLmPM