CHIỀU 17/6: CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẦU TIÊN của ông Trump kể từ khi rời nhiệm sở sẽ diễn ra vào cuối tháng 6

BẢN TIN CHIỀU NAY (17/6) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: Viện Y tế Quốc gia do tiến sĩ Anthony Fauci đứng đầu bị điều tra về các khoản tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán / Các nhà lập pháp Wisconsin đến Arizona để tham khảo cách tổ chức kiểm toán phiếu bầu / Thượng viện Michigan thông qua các dự luật bầu cử, trong đó yêu cầu chặt chẽ về nhận dạng cử tri / Cựu Tổng thống Trump thông báo về cuộc vận động đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở...
bxWBtGoJRq0