CHIỀU 16/6: Trung Quốc: Số người ‘hiến tặng nội tạng’ tăng 100 lần kể từ năm 2015

BẢN TIN CHIỀU NAY (16/6) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: Ông Trump bổ nhiệm người phát ngôn mới / Ông Trump sẽ đến thăm biên giới vào cuối tháng 6 / Người Mỹ đang dịch chuyển từ California và New York sang Florida và Texas...
_h06rY40O3M