Cặp vợ chồng gặp nạn, chỉ có thể cứu 1 người, vậy cứu ai…?

Tốt và xấu thực ra rất phức tạp và không dễ để phân biệt. Đấy là lý do tại sao chúng ta không nên chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét khi không hiểu được tất cả những điều gì ẩn dấu đằng sau.
FFSbQmoGk1k