Cáp Nhĩ Tân-thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang có nguy cơ trở thành "Vũ Hán thứ 2"

Một video ngày 13 tháng 4 cho thấy nhiều người chờ đợi bên ngoài Bệnh viện đầu tiên của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân. Người quay video nói rằng có 5 đến 6 nghìn người ở đó.
BbFKeiqNP1w