Cập nhật tình hình phong tỏa ở Tuy Phân Hà-Hắc Long Giang

"Để kiểm soát dịch bệnh, Trung Quốc và Nga đã đóng cửa khẩu biên giới cuối cùng: cửa khẩu Tuy Phân Hà. Cư dân ở đây cho biết thu nhập của họ chỉ đủ cho thiết yếu phẩm và họ đang phải đối mặt với ...
m8i8kPj63PE