Cảnh sát Trung Quốc đã tử vong bởi dịch bệnh Coronavirus

Cảnh sát Trung Quốc đã tử vong bởi dịch bệnh Coronavirus. “Trong công cuộc chống lại đại dịch hiện đã có 52 nhân viên chính phủ tử vong. Trong đó, 17 người là sĩ quan an ninh. Trong số 17 cảnh sát đã chết, ...
fFh_v4SyKIo