Cảnh sát bắt cóc người dân khi đang đi kiện quan chức

Cảnh sát bắt cóc người dân khi đang đi kiện quan chức. Những sự việc như thế này có thể diễn ra công khai tại Trung Quốc.
5X6lIDq85dQ