Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng | Trung Quốc Tiêu Điểm

Căng thẳng hai nước Mỹ-Trung gia tăng ở nhiều phương diện từ thương mại tới nguồn gốc virus. Thành phố Cát Lâm, TQ tăng cường biện pháp phòng ngừa và một bệnh viện đóng cửa sau khi có y tá bị nhiễm.
q1m9wMzmCE4