Cần 'TẨY TRÙNG' Bộ Tư Pháp; 400 triệu USD đổ vào Dominion là của ai?

EYE OPENER - TRONG TẬP NÀY CÓ NỘI DUNG SAU: 0:00 - Truyền thông cánh tả phớt lờ chứng cứ - Bộ Tư Pháp, FBI, CIA cần được "tẩy trùng" 3:12 - Lộ video TQ làm giả phiếu bầu số lượng lớn 4:35 - 400 triệu đô la đổ vào Dominion là của ai?
h43pUfkTe3c