Các cuộc biểu tình bạo loạn ở New York, những tên côn đồ vô chính phủ đã đập phá các cửa hàng

Cư dân của cửa hàng bị đập vỡ nhìn chết lặng! Đây không phải là tự do, nó không phải là vấn đề chủng tộc, nó là bạo lực! Những nhóm người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi đã tụ hợp lại. Người ta tin ...
BKpf2qVcyb8