Các công ty giả vờ tiếp tục làm việc giữa lúc virus hoành hành

Các công ty giả vờ tiếp tục làm việc giữa lúc virus hoành hành. "Họ bật tất cả các thiết bị để các nhà chức trách thấy họ vẫn đang tiêu thụ 3000 kilowatt mỗi ngày, dù không có nhân viên nào làm việc..."
DiCqyiEnBOY