Các chuyên gia lo lắng và nguồn gốc khả nghi của dịch bệnh

Các chuyên gia lo lắng và nguồn gốc khả nghi của dịch bệnh. Nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng này trên mạng. Một trong số họ đã viết rằng gia đình anh ta chưa rời khỏi nhà kể từ ngày 23 tháng 1 và họ ...
SJi06Q4m364