Bùng phát dịch bệnh ở Tân Cương

Từ giữa tháng 7 vừa qua, khu tự trị Tân Cương đã trở thành một điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19.
X3hb-QGRJ_4