Bức tranh Giải vàng về cuộc đàn áp của ĐCSTQ

“Là một nghệ sĩ, vẽ lên sự thật là sứ mệnh của tôi. Tôi muốn cho thế giới thấy Sự Thật về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng cuộc bức hại tàn bạo này kết thúc, đó là điều ...
bKwykXu24IY