Bộ trưởng Y tế Mỹ lần đầu thăm Đài Loan, Trung Quốc lớn tiếng cảnh cáo | Trung Quốc Tiêu Điểm

Đài Loan tiếp đón Bộ trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm trong nhiều thập kỷ. ĐCSTQ không mấy hài lòng, và đã triển khai các mối đe dọa quân sự. Sự việc dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
U7ZFsokIYpg