Biểu tình yêu cầu chính quyền Hồng Kông ứng phó với virus

Những người biểu tình chống chính quyền đã tập hợp vào tối chủ nhật vừa qua để yêu cầu chính quyền Hồng Kông đưa ra ứng phó với dịch Corona. Những người biểu tình chống chính quyền dự định sẽ ...
6iN2hZt8A54