Biết virus lây lan, Trung Quốc vẫn giữ bí mật trong nhiều ngày: tài liệu tiết lộ

Khi các quốc gia đang vật lộn kiểm soát đại dịch, NTD nhận được các tài liệu nội bộ tiết lộ Trung Quốc đã chuẩn bị từ sớm trước khi thừa nhận có sự lây truyền từ người sang người; Ủy ban Truyền ...
OhzcdEeyJBo