"Biện Pháp Thời Chiến" để Kiềm Chế Đợt Bùng Phát Corona Mới ở Trung Quốc | TQKKD

Bắc Kinh thông báo các biện pháp thời chiến để đối phó với đợt bùng phát virus Corona mới. Nhưng có nhiều điều đáng nghi với các số liệu họ công bố.
huNqxKApR4g