Bi thảm: Thi thể không có người đi thu nhặt đành phải vứt bỏ ra ngoài cửa nhà

Bi thảm: Thi thể không có người đi thu nhặt đành phải vứt bỏ ra ngoài cửa nhà. Ngày 8/2, trên twitter của tài khoản “Tằng Tranh” cũng chia sẻ: Tối nay tôi gọi về đại lục, một người bạn nói với tôi ...
dvUpJZt7iiQ